.
Základní principy homeopatie

Tajemství cukrové kuličky

Homeopatie má nejen své příznivce, ale také své odpůrce. Někteří jedinci veřejně demonstrují svůj negativní postoj k homeopatii tím, že se snaží za přítomnosti médií předávkovat 8 g cukru a celkem pravidelně oceňují homeopaty Bludným balvanem. Co nelze změřit, je v jejich očích holý nesmysl.

Jaké jsou základní principy homeopatie?

Homeopatie je založena na tzv. zákonu podobnosti „similia similibus curantur“, což v podstatě znamená „ať podobné léčí podobné.“ Název homeopatie vychází z řeckých slov homoios = stejný, pathos = utrpení, nemoc. Princip homeopatické léčby vychází z poznání, že látka, která dokáže u zdravých jedinců symptomy vyvolat, dokáže podobné symptomy u nemocných vyléčit. Malé dávky látek stimulují organismus a léčí tak problémy, které ve vysokých dávkách způsobují. V tom spočívá základní rozdíl mezi homeopatií a medicínou tradiční, alopatií.

Klasická léčba při svém působení nejčastěji používá inhibici, destrukci nebo substituci. Potlačí nepříjemné projevy nemoci, ty se však většinou vrátí, protože touto léčbou se postupně vyčerpávají životní síly těla.

V homeopatii se nemocnému podává taková látka, která působí ve stejném směru jako je celkový způsob obranné reakce organismu.

Homeopatické léky se vyrábějí řadou opakovaných zředění. Potence vyšší než 12 CH v sobě nemají žádnou molekulu původní látky. Tato skutečnost právě přináší mnoho polemik o účinnosti homeopatie. Jak může neviditelné nic léčit. Je přeci logické, že vyšší dávka léku by měla vyvolat silnější účinek. Nesmíme ale zapomenout na skutečnost, že klasická medicína ve většině případů pouze potlačuje příznaky nemoci. Nemoc zůstává, jen není vidět.

V takových případech je nutné brát léky do konce života. Pacient nechápe, že léky na nemoci jako je hypertenze, cukrovka a další, nemoc neléčí, jen potlačí její příznaky. A pokud se chce člověk opravdu vyléčit, musí zhubnout, zařadit pohyb, změnit jídelníček a hlavně své psychické nastavení. Většina lidí takové rady slyšet nechce. Je přeci pohodlné polykat denně několik pilulek a neměnit svůj styl a způsob života.

Naše tělo nás pomocí symptomů upozorňuje, že něco není v pořádku. Symptomy jsou důkazem nemoci a činností obranného systému těla. Horečka, kašel, rýma, nechutenství, průjem jsou snahou těla nemoc vyléčit. Pokud symptomy potlačíme, zabráníme přirozenému procesu uzdravení. A právě homeopatie pomáhá tělu, aby přirozený samoléčebný proces zvládlo.

Homeopatickou léčbou odstraňujeme příčinu nemoci, ne její důsledek.

Homeopatie léčí člověka jako celek. Při výběru homeopatického léku se berou v potaz všechny symptomy fyzické i psychické.

Na jakém principu homeopatika léčí?

Vše kolem nás má určité spektrum vibrací. Stejně tak naše tělo a každá jeho složka, emoce i mentální stavy mají svou vlastní frekvenci, na které rezonují. Pokud známe frekvenci nemocného orgánu, můžeme na něho působit, vyladit ho do harmonického stavu a tím ho vyléčit. Při sestavování léčby hledáme homeopatikum, které má frekvenci blízkou lidskému organismu, aby při jeho podání došlo k vzájemné rezonanci.

Jakákoli substance schopná vyvolat totalitu symptomů u zdravé lidské bytosti, dokáže vyléčit stejnou totalitu symptomů u člověka nemocného. Samuel Hahnemann

Homeopatika se vyrábí potencováním a protřepáváním. Potencování znamená postupné ředění, kdy 1 díl léku se rozpustí v 99 dílech vody nebo alkoholu a směs se silně protřásá. Tento proces se opakuje tolikrát, až se získá ředění požadované síly. Homeopatika nefungují, pokud se pouze opakovaně rozředí, nutné je i následné protřepávání.

Při výrobě homeopatického léku je voda ovlivňována vibracemi vložené látky a během protřepávání je převezme.

Co se děje po podání homeopatika?

Naše tělo je složeno převážně z vody. Po podání homeopatika si její molekuly vzájemně tyto informace předávají. Pomocí vibrací homeopatie specificky stimuluje organismus a pomáhá tak v jeho léčebném procesu. Homeopatická léčba harmonizuje celého jedince.

Homeopatika působí jako katalyzátor, který pomáhá tělu v uzdravení. Po jejich podání dostane tělo nový impuls, který zvýší účinnost vlastního léčivého procesu organismu.
Hledáme takový lék, který je schopen změnit a přeladit stav pacienta. Tento lék by měl pokrývat celý souhrn symptomů nemoci. Lék podáváme v tak malých dávkách, abychom odstranili problém a nezpůsobili další oslabení organismu.

Homeopatie je terapie založená na stimulaci energetické roviny lidského organismu. Takto odblokovaná energie způsobí změny v emocionální sféře člověka a následně pak také v jeho fyzickém těle.

Homeopatie je tedy velmi šetrná léčebná metoda, která vylaďuje energetické potenciály těla a postupně tak vede k celkovému uzdravení.

Podrobný popis nejčastěji používaných homeopatik najdete v e-booku HOMEOPATIKA.

Praktické návody na domácí léčení pomocí homeopatie a přírodních receptů najdete v HOMEOPATICKÉ LÉKÁRNIČCE PRO DĚTI a PŘÍRUČCE DOMÁCÍ HOMEOPATIE.

JAK VYBÍRAT HOMEOPATIKA

V homeopatii LÉČÍME ČLOVĚKA, NIKOLI NEMOC.
Homeopatikum nevybíráme jako lék „NA NĚCO“, ale jako lék, který pokrývá symptomy nemoci.

SYMPTOM = ZMĚNA, KTEROU DOTYČNÝ BĚHEM NEMOCI ZAŽÍVÁ

V klidu se zamyslete, co se změnilo, ZMĚNY SI ZAPIŠTE.
Poté porovnejte s popisem homeopatik.
K léčbě vyberte NEJPODOBNĚJŠÍ HOMEOPATIKUM.

JAK DÁVKOVAT HOMEOPATIKA

Dávkování se řídí podle intenzity potíží.
U akutní nemoci je třeba dávku zopakovat několikrát po sobě v krátkém časovém intervalu.

Na začátku potíží se nejčastěji podává: 1 dávka po 30-60 minutách 3x až 5x po sobě.

Během této doby by mělo dojít k úlevě. Pokud se nic nezmění, homeopatikum není správně vybrané a nemá smysl pokračovat v podávání léku.

Pokud úleva nastane, intervaly podávání se postupně prodlužují. Druhý den už podáme jen 3×1 dávku a třetí den 2×1 dávku.

CO JE JEDNA DÁVKA

1 dávka jsou 3 kuličky nebo 1 doušek rozpuštěného homeopatika.

Na homeopatika se nesahá rukou. Pomocí dávkovače v uzávěru se homeopatika vloží pod jazyk a nechají se volně rozplynout v ústech. U kojenců a malých dětí se kuličky rozpustí v malém množství vody a podají se nekovovou lžičkou nebo stříkačkou přímo do úst. Každý den se připravuje stejným způsobem nový roztok.

JAKOU POTENCI ZVOLIT

K domácí samoléčbě doporučuji potenci 9 CH.

Přejít nahoru